Sprawy spadkowe – wsparcie prawne

Spadek w rozumieniu kodeksu cywilnego to ogół praw i obowiązków zmarłego w rozumieniu cywilnoprawnym. To więc m.in.:

 • prawo własności rzeczy – ruchomości i nieruchomości,
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • ograniczone prawa rzeczowe, takie jak np. służebności gruntowe,
 • własnościowe prawo spółdzielcze do lokalu z zasobów spółdzielni mieszkaniowej,
 • roszczenia windykacyjne i negatoryjne.

Gdy nastąpi otwarcie spadku, a więc śmierć spadkodawcy, nastąpić powinien podział majątku spadkowego między wszystkie osoby uprawnione. Sprawy spadkowe zazwyczaj są skomplikowane – choćby z uwagi na brak majątkowej rozdzielności małżeńskiej, obecność dzieci spadkobiercy z różnych związków, czy brak porozumienia między spadkobiercami. Właśnie dlatego podział majątku po spadkodawcy często następuje na drodze sądowej.

Podział majątku (dział spadku) – co warto wiedzieć?

Podział majątku po osobie zmarłej może nastąpić na kilka sposobów:

 • jeśli zostawiła ona testament – podział majątku następuje zgodnie z jej wolą; możliwe jest również podważenie testamentu,
 • jeżeli testamentu nie było – podział majątku następuje na drodze ustawowej.

Potwierdzenie praw spadkowych, a następnie dział spadku można przeprowadzić:

 • w kancelarii notarialnej – tu trafiają sprawy spadkowe, w których pomiędzy spadkobiercami nie ma żadnego konfliktu, a podział majątku następuje zgodnie,
 • na drodze postępowania sądowego – sąd ustali zarówno skład masy spadkowej, jak i zasądzi jej podział zgodnie z nabytymi przez każdego ze spadkobierców prawami.

Nasza kancelaria prowadzi na rzecz swoich Klientów sprawy spadkowe wszelkiego typu. Naszym zadaniem jest m.in.:

 • udzielanie porad prawnych związanych z działem spadku – nasi adwokaci analizują sytuację Klienta i wskazują, jakie kroki prawne można podjąć,
 • reprezentacja interesów Klienta – zarówno podczas mediacji i negocjacji, jak i przed sądem w pełnym zakresie.

Pełne informacje na temat zakresu działań podejmowanych w tym obszarze udzielamy zainteresowanym w Kancelarii – drogą telefoniczną oraz osobiście.