• obsługa prawna firm przewozowych i spedycyjnych jak i osób korzystających z ich usług
  • przygotowanie i analiza kontraktów przewóz krajowy i międzynarodowy
  • sporach związane z wykonaniem umowy przewozu w tym sprawy o odszkodowanie