• stała obsługa podmiotów gospodarczych,
  • audyty prawne – due diligence,
  • windykacja należności gospodarczych,
  • zakładanie, rejestracja, przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie spółek,
  • sprawy upadłościowe i naprawcze,
  • prawo przewozowe,
  • upadłość konsumencka,