• odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych,
 • upadłość konsumencka,
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej,
 • przygotowywanie i analiza umów,
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • zniesienie współwłasności
 • windykacja należności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,