[toggles accordion=”true”][toggle title=”Prawo cywilne” color=”Accent-Color” id=”b1″]

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych,
 • upadłość konsumencka,
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej,
 • przygotowywanie i analiza umów,
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • zniesienie współwłasności
 • windykacja należności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,

[/toggle][toggle title=”Prawo karne” color=”Accent-Color” id=”b2″]

Obrona oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych, do najczęściej
prowadzonych spraw należą:

 • wypadki sprawy drogowe ,
 • oszustwa, wyłudzenia,
 • zorganizowane grupy przestępcze,
 • paserstwo
 • przestępstwa narkotykowe,
 • łapownictwo, płatna protekcja,
 • przestępstwa gospodarcze,
 • przestępstwa skarbowe,
 • dozór elektroniczny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

[/toggle][toggle title=”Prawo rodzinne” color=”Accent-Color” id=”b3″]

 • rozwody,
 • separacje,
 • alimenty,
 • ustalenie płci,
 • podział majątku,
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa, macierzyństwa,

[/toggle][toggle title=”Prawo gospodarcze” color=”Accent-Color” id=”b4″]

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
 • audyty prawne – due diligence,
 • windykacja należności gospodarczych,
 • zakładanie, rejestracja, przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie spółek,
 • sprawy upadłościowe i naprawcze,
 • prawo przewozowe,
 • upadłość konsumencka,

 

[/toggle] [toggle title=”Prawo przewozowe” color=”Accent-Color” id=”b6″]

 • obsługa prawna firm przewozowych i spedycyjnych jak i osób korzystających z ich usług
 • przygotowanie i analiza kontraktów przewóz krajowy i międzynarodowy
 • sporach związane z wykonaniem umowy przewozu  w tym sprawy o odszkodowanie

[/toggle][toggle title=”Prawo nieruchomości i prawo budowlane” color=”Accent-Color” id=”b7″]

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (audyt prawny nieruchomości)
 • katastrofy budowlane
 • przygotowanie i analiza kontraktów budowlanych
 • obsługa inwestycji budowalnych
 • uwłaszczenia i zasiedzenia
 • zniesienie współwłasności

[/toggle][/toggles]