Założenie spółki przez Internet jest z pewnością szybsze, albowiem procedura związna z zakładniem spóki z o. o. w sposób tradtcyjny zajmuje zazwyczej kilka tygodni. Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione wad.

Co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział odstępstwo dopuszczając możliwość założenia spółki przez Internet.
Z pewnością jest to rozwiązanie tańsze ale czy prostsze  i pewniejsze…

U notariusza pewniej ale drożej.

U notariusza drożej ale mamy większą pewność sfinalizowania rejestracji.

Mając na uwadze praktykę sądów rejestrowych, zawsze dopatrzą się one drobnych uchybień, które nie mają istotnego wpływu na procedurę rejestracyjną (przynajmniej nie powinny).

Wniosków wpływające sądu zostają odrzucone z uwagi na wspomniane błędy. Uchybień tych nie można poprawić bez ponownego wypełnienia i zgłoszenia wniosku i wniesienia nowej opłaty. Umowa spółki w formie aktu notarialnego, jeśli błąd taki zawiera może zostać szybko poprawiona przez notariusza i w terminie 7 dni przesłana do sądu rejestrowego co wznawia proces rejestracji.

Aby móc skorzystać z nowego rozwiązania i zarejestrować spółkę za pośrednictwem formularza należy spełniać poniższe warunki: Wszystkie osoby podpisujące w chwili składania wniosku powinny znajdować się przy tym samym komputerze w celu podpisania dokumentów i  wniosku.

Należy przygotować dane dotyczące:

– umowy spółki (zostanie ona wygenerowana według wzoru zawartego w rozporządzeniu)

– właściwego sądu rejestrowego według siedziby spółki

– listy wspólników, listy stawających, listy członków organów spółki

– listy oddziałów (jeśli dotyczy)

– danych adresowych

Ustawodawca przedstawiając projekt ustawy chwali się trybem 24h tak naprawdę zobowiązując sąd rejestrowy do rozpatrzenia wniosku w 7 dni.