Zakaz prowadzenia pojazdów po 1 lipca 2015

Autor: | Marzec 30, 2016 | Blog, Prawo karne

Na temat kar i środków karnych za przestępstwa przeciwko bezżeństwu w komunikacji było już na tym blogu pisany artykuł.
Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego pośród ogromnej ilości zmian wprowadziła m. in. obostrzenia środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów.
Nowelizacją niniejszą podwyższono dolną granicę wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów z roku do lat trzech. Oznacza to, że sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów musi orzec jego wymiar przynamniej na trzy lata.
Do tej pory kierowcy, którzy nieznacznie przekroczyli próg zawartość alkoholu w krwi wynoszący 0,5 promila lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,25 mg/1 dm3 mogli liczyć na wymiar kary w postaci środka karnego zakazu prowadzenie pojazdów na jeden rok. Obecnie takiej możliwości nie ma.
Czy nowe kary i środki karne wprowadzone nowelizacją z dnia 1 lipca 2016 są zgodnie z konstytucją?
Należy się opowiedzieć za niezgodnością takiego przepisu z konstytucją.
Treść artykułu 42 Kodeksu karnego
§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji
§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.
§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.