Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Bardzo często mylimy zadośćuczynienie z odszkodowaniem, bo terminy te bywają używane zamiennie w kontekście wypłaty należnych poszkodowanym np. w wypadkach oraz ich rodzinom środków. W rzeczywistości odszkodowanie i zadośćuczynienie to nie to samo. Wyjaśniamy, czym jest zadośćuczynienie, kiedy jest wypłacane i w jaki sposób się o nie starać.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z różnymi konsekwencjami. Przeżywanie żałoby często sprawia, że sprawy doczesne schodzą na dalszy plan, jednak odejście np. jedynego żywiciela rodziny, wiąże się z poważnymi problemami, z którymi przyjdzie się mierzyć przez wiele lat. Jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich, możemy ubiegać się o rekompensatę poniesionych szkód. Zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie mają na celu wynagrodzenie poniesionych krzywd, jednak dotyczą dwóch różnych kwestii. Odszkodowanie dotyczy szkód materialnych i pokrywa koszty np. naprawy uszkodzonego pojazdu, koszty rehabilitacji, koszty pogrzebu itp. Zadośćuczynienie dotyczy rekompensaty szkód niematerialnych, do których zaliczamy m.in. szkody psychiczne. O zadośćuczynieniu często słyszymy w przypadku błędów lekarskich, które prowadzą do śmierci pacjenta lub wpływają na pogorszenie się jego zdrowia.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie za śmierć bliskich możemy ubiegać się najbliżsi członkowie rodziny. Najczęściej jest ono wypłacane rodzicom, małżonkowi, dzieciom osoby, która zmarła, jednak nie oznacza to, że o zadośćuczynienie nie może ubiegać się np. konkubent. Proces ubiegania się o zadośćuczynienie jest skomplikowany, dlatego trzeba w tym przypadku skorzystać z pomocy profesjonalistów. Prawnicy dysponują wiedzą oraz doświadczeniem, które są niezbędne w celu dochodzenia należnych nam pieniędzy przed sądem. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań. Na naszą pomoc mogą liczyć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz instytucje. Dochodzenie odszkodowania oraz staranie się o zadośćuczynienie to trudne i wymagające tematy, dlatego nie warto decydować się na samotną batalię z ubezpieczycielem, bo zwykle kończy się ona odmową wypłaty należących się poszkodowanym pieniędzy.

Kiedy przysługuje zachowek?