Co to jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek, często błędnie zwany zachówkiem przysługuje: zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Zstępni to nikt inny jak potomek: dziecko, wnuk, prawnuk.

Wysokość zachowku:

Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy albo jeżeli jest małoletnia, należą się jej dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innym wypadku, należy się połowa wartości tego udziału.

Jeśli spadkobierca nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Ma więc możliwość złożenia pozwu o zachowek.

Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek.

Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Do niedawna roszczenie o zachowek przedawniało się z upływem lat trzech. W obecnym stanie prawnym termin przedawnienia wynosi  lat 5.

Istnieje tylko jedna możliwość pozbawienia zachowku – wydziedziczenie, na skutek którego spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli spadkobierca:

wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych