W celu odzyskania długów polska procedura przewiduje dwa etapy postępowania postępowanie. Pierwsze z nich to postępowanie przed sądem (rozpoznawcze) drugie to postępowanie egzekucyjne (prowadzone przez komornika). Nie dotyczy to spraw dla których jest przewidziany bankowy tytuł egzekucyjny.Postępowanie rozpoznawcze winno zakończyć się prawomocnym wyrokiem albo nakazem zapłaty, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności  można skierować do komornika.

Nakaz zapłaty może być wydany w postępowaniu nakazowym albo upominawczym. Oznacza to, że wobec braku sprzeciwu czy zarzutów strony przeciwnej zostanie uzyskany tytuł egzekucyjny.

Egzekucja może być prowadzona z: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego itp. Jeżeli egzekucja z tych składników majątku okaże się bezskuteczna istnieje możliwość przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kancelaria prowadzi sprawy egzekucyjne w ramach stałej obsługi prawnej oraz podejmując się pojedynczych spraw na zlecenie klienta.

Posiadamy rozeznanie w przedmiocie skuteczności komorników, współpracując na stałe z kilkoma z nich.