W razie zatrzymania,najlepiej natychmiast zadzwonić do adwokata. Zatrzymanemu przysługuje możliwość kontaktu z adwokatem i bezpośrednia rozmowa. Należy pamiętać, że niemal zaraz po zatrzymaniu następuje przesłuchanie po uprzednim przedstawieniu zarzutów. Wtedy to najczęściej zatrzymani popełniają wiele niedających się naprawić błędów.

Jeśli po zatrzymaniu przedstawiono zarzuty, najlepiej odmówić składania wyjaśnień i nie przyznawać się. Zawsze cytujemy klientom stare porzekadło, że przyznać się zdążysz zawsze. Oczywiście występują przypadki kiedy przyznanie się do winy może być jedyną okolicznością łagodzącą.

W ciągu 48 godzin od zatrzymania przez policję lub inne organów ścigania zostaje podjęta decyzja, czy zatrzymanego zwolnić, czy skierować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. O tymczasowym aresztowaniu zadecydować może tylko sąd. W ciągu 24 godzin sąd musi wyznaczyć posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania i rozstrzygnąć czy zachodzą przesłanki do jego zastosowania. W razie ich braku należy zatrzymanego zwolnić. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział obrońca. Jest no najczęściej ostatni moment aby zapobiec tymczasowemu aresztowaniu.

Kancelaria udziela pomocy w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania.