Serwis SkutecznyAdwokat.pl docenił pracę naszej Kancelarii przyznając nam tytuł Prawnika Października 2013 Województwa Łódzkiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://skutecznyadwokat.pl/wiadomosc,adw-maciej-krakowinski-prawnikiem-pazdziernika-2013-woj-lodzkiego,2184.html

Płeć człowieka jest ustalana przy narodzinach, na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych. Rozwój psychospołeczny powoduje jednak, ze mężczyźni i kobiety różnią się miedzy sobą, nie tylko cechami biologicznymi. Transseksualizm to rozbieżność pomiędzy poczuciem psychicznym płci a budową morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną (metrykalną).Transseksualista czuje się jak kobieta uwieziona w ciele mężczyzny (typ M/K) lub jak mężczyzna w ciele kobiety (typ K/M). Powyższa sytuacja generuje potrzebę usunięcia niezgodności.

Zmian płci jest procesem długotrwałym i kilkuetapowym, jednym z jej aspektów jest prawne uregulowanie wskazanej kwestii, zakończone wyrokiem sądowym. Mimo braku, postulowanej od wielu lat ustawy całościowo regulującej kwestię transseksualizmu, polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ustalenia płci w sposób odmienny od metrykalnego zapisu. Już w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jest możliwe uwzględnienie  dążenia osób boleśnie odczuwających sprzeczność miedzy płcią pożądaną a biologiczną, wpisaną do aktu urodzenia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste wynikające z pokrewieństwa, tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ustawodawca pozostawia kwestię styczności dziadków z wnukami poza unormowaniem, jednakże nie oznacza to niedopuszczalności  ustalenia ich regularnych spotkań w orzeczeniu sądowym.

Rodzice, powinni dla pełnego rozwoju osobowości dziecka umożliwić mu kontaktowanie się z dziadkami, jednakże przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka, okazywanie bowiem przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.

Potrzeby dziecka w zakresie kontaktów z dziadkami, ich intensywności oraz optymalnego sposobu realizowania spotkań, sąd będzie rozstrzygał  kierując się dobrem dziecka. W sytuacji gdy dziadkowie dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka, sąd może odmówić im prawa do osobistej styczności z dzieckiem, natomiast gdy rodzice bezpodstawnie uniemożliwiają lub poważnie utrudniają kontakty dziadków z dzieckiem, zakazać rodzicom takiego postępowania i uregulować sposób utrzymywania osobistych kontaktów tych krewnych z dzieckiem.