Serwis SkutecznyAdwokat.pl docenił pracę naszej Kancelarii przyznając nam tytuł Prawnika Października 2013 Województwa Łódzkiego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://skutecznyadwokat.pl/wiadomosc,adw-maciej-krakowinski-prawnikiem-pazdziernika-2013-woj-lodzkiego,2184.html

W myśl art. 190 Kodeksu karnego kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przepis ten ma na celu ochronę wolności człowieka rozumianej jako wolność od strachu, obawy przed popełnieniem przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego najbliższych.

Określenie: „jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona” należy interpretować w ten sposób, iż pokrzywdzony winien traktować groźbę poważnie i uznawać jej spełnienie za rzeczywiście możliwe.

Forma groźby nie ma znaczenia może być wyraźna lub dorozumiana.

Dla bytu przestępstwa z art. 190 k.k. nie jest konieczne stwierdzenie obiektywnego niebezpieczeństwa realizacji groźby tj. tego, czy sprawca miał rzeczywisty zamiar jej spełnienia, ani też tego czy miał faktycznie możliwość jej spełnienia, jak również tego, w jakim faktycznie celu sprawca wyraża groźbę. Ważny jest jedynie subiektywny odbiór groźby u pokrzywdzonego tj. to czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia.

Groźbą  bezprawną może być również groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy spowodowanie postępowania karnego ma jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Jak wynika z przepisu: kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Stalking to przemoc emocjonalna, może ona polegać na kontaktach z wykorzystaniem telefonów, wysyłaniu korespondencji, śledzeniu, rozpowszechnieniu fałszywych informacji, przebywaniu w pobliżu miejsca pracy czy też miejsca zamieszkania.
Warunkiem koniecznym do przypisania odpowiedzialności za stalking jest uporczywość. Jest to nic innego jak wielokrotność. Jednorazowe zachowanie jest niewystarczające.
Karze pozbawienia wolności będzie podlegać również osoba podszywająca się pod inną osobę, wykorzystująca jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
Jeżeli następstwem czynu określonego jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.