W wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie za rozkład pożycia, o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i kontaktach rodziców z dziećmi, o alimentach na rzecz dzieci i ewentualnie na rzecz małżonka. Sąd orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Czy istnieje możliwość dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków na sprawie rozwodowej?

Podziału majątku wspólnego sąd może dokonać wyjątkowo, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce chodzi tu o takie sytuacje, w których małżonkowie się porozumieją i dokonają podziału na zgodny wniosek.

Dlaczego tak ważne jest porozumienie w przedmiocie władzy rodzicielskiej?

Jeżeli małżonkowie nie przedstawią porozumienia co do władzy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi sąd powierzy władzę rodzicielską jednemu, ograniczając władzę drugiego.

Jeżeli małżonkowie korzystają ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania, sąd orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania. Wyjątkowo sąd może nakazać eksmisję jednego z małżonków gdy ten swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Do czego potrzebna jest wina w rozwodzie?

Wina ma w zasadzie znaczenie tylko z punktu widzenia roszczeń alimentacyjnych.

Sąd może zasądzić alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, w sytuacji gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet gdyby nie znajdował się w niedostatku.