Porady spadkowe, sprawy spadkowe i o zachowek Łódź

Sprawy spadkowe i o zachowek

Porady i sprawy spadkowe. Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Prawo spadkowe w Polsce dokładnie określa, komu przysługuje prawo dziedziczenia. Podstawowym dokumentem jest testament, jednak bardzo często zdarza się, że osoba, która zostawia swoje dobra, nie zdąży go sporządzić. Może to być spowodowane nagłą śmiercią, lecz należy także pamiętać, że przed spisaniem testamentu należy przejść przez wiele formalności u notariusza. Drugim w kolejności po testamencie jest prawo do zachowku, czyli prawo zabezpieczenia spadkobierców ustawowych.

Kiedy przysługuje zachowek?

Z prawa do zachowku mogą skorzystać spadkobiercy, którzy z jakichś powodów zostali pominięci w testamencie. Mogą oni skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach spadkowych i wszcząć postępowanie w sprawie roszczeń z tytułu zachowku. Warto zaznaczyć, że tylko niektóre osoby mogą skorzystać z tego prawa. Są to tak zwani zstępni spadkobiercy, czyli potomkowie osoby, po której dziedziczą majątek oraz małżonek lub małżonka spadkodawcy. Ważne jest to, aby w chwili śmierci byli w ważnym związku małżeńskim.

Co ciekawe, spadkodawca może pozbawić zstępnych spadkobierców zachowku, na mocy wydziedziczenia w testamencie. Warto wspomnieć także o tym, że sąd może uznać niektóre osoby za niegodne dziedziczenia i jednocześnie pozbawić ich prawa do roszczeń. Należy zaznaczyć, że zachowek występuje wyłącznie w formie pieniężnej, a jego wysokość zależy od kilku czynników. Wysokość kwoty stanowi połowa wartości udziału spadkowego, jeżeli jednak osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy lub nie ukończyła 18 roku życia, wysokość zachowku stanowi dwie trzecie spadkowego. Prawo do roszczeń o zachowek wygasa po upływie pięciu lat od ogłoszenia testamentu.