Odszkodowanie z OC sprawcy Łódź

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno obejmować wszelkie uszczerbki na ciele i urazy na psychice, poniesione przez poszkodowanego i będące wynikiem wypadku. Za cierpienia i krzywdę przysługuje zadośćuczynienie, a jego wysokość nie jest konkretnie określona – im poważniejszy uraz tym wyższe zadośćuczynienie. Poszkodowany ma prawo żądać także zwrotu kosztów leczenia, a także kosztów leków i rehabilitacji. OC sprawcy pokryje również wydatki, poniesione na specjalistyczną opiekę oraz koszty poniesione w związku z koniecznością przewozu poszkodowanego profesjonalnym pojazdem na rehabilitację. Sprawdź, jak takie odszkodowanie uzyskać.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego zakładu ubezpieczeń. . To jednak nie wszystko. Do wniosku najlepiej dołączyć oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku lub, jeśli nie zostało ono sporządzone, notatkę policjanta z miejsca zdarzenia, wyrok Sadu i numer rachunku bankowego poszkodowanego. Niezbędna będzie także dokumentacja medyczna, potwierdzająca przebieg leczenia z diagnozą lekarską. W przypadku śmierci poszkodowanego dołączyć należy także akt zgonu. Nasz kancelaria pomaga zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i sporządza odpowiedni wniosek. Jest to niezwykle ważne; dopiero komplet pism umożliwia skuteczne dochodzenie takich roszczeń, jak zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne, zwrot kosztów leczenia, dochodów utraconych na skutek wypadku, przyznanie renty związanej z długotrwałym leczeniem. Świadczenia te należą się właśnie z OC sprawcy wypadku.

Jak oszacować wysokość odszkodowania?

Poszkodowanemu w wypadku przysługuje pełny zwrot kosztów leczenia., dlatego koniecznie zbieraj wszystkie paragony i faktury poświadczające poniesione koszty leczenia oraz rehabilitacji. Pamiętaj, że jeśli stan poszkodowanego nie pozwala mu na samodzielne poruszanie się, z OC sprawcy pokryć można również koszt opłat za dojazdy do szpitala osób sprawujących nad nim opiekę oraz za samą opiekę w domu. Jeśli poszkodowany domaga się zwrotu kosztów za korzystanie z usług placówek prywatnych będzie musiał on uzasadnić swój wybór, na przykład zbyt długim oczekiwaniem na konieczny zabieg w systemie publicznej opieki zdrowotnej.

Za doznaną krzywdę przysługuje poszkodowanemu zadośćuczynienie, którego wysokość zależy od oceny Sadu lub ubezpieczyciela. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy przywiedzie kiedy ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość i czy warto iść ze sprawą do Sądu.

Dlatego też w walce o odszkodowanie warto zaufać doświadczonym prawnikom z naszej kancelarii.