Odszkodowanie z OC sprawcy Łódź

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno obejmować wszelkie uszczerbki na zdrowiu w tym urazy na psychice, poniesione przez poszkodowanego i będące wynikiem wypadku. Za cierpienia i krzywdę przysługuje zadośćuczynienie, a jego wysokość nie jest konkretnie określona – im poważniejszy uraz, tym wyższe zadośćuczynienie. Poszkodowany ma prawo żądać także zwrotu kosztów leczenia, a także kosztów leków i rehabilitacji. OC sprawcy pokryje również wydatki, poniesione na specjalistyczną opiekę oraz koszty poniesione w związku z koniecznością przewozu poszkodowanego profesjonalnym pojazdem na rehabilitację. Sprawdź, jak takie odszkodowanie uzyskać.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego zakładu ubezpieczeń. To jednak nie wszystko. Do wniosku najlepiej dołączyć oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku lub, jeśli nie zostało ono sporządzone, notatkę policjanta z miejsca zdarzenia, wyrok Sadu i numer rachunku bankowego poszkodowanego. Niezbędna będzie także dokumentacja medyczna, potwierdzająca przebieg leczenia z diagnozą lekarską. W przypadku śmierci poszkodowanego dołączyć należy także akt zgonu. Nasza kancelaria pomaga zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i sporządza odpowiedni wniosek. Jest to niezwykle ważne; dopiero komplet pism umożliwia skuteczne dochodzenie takich roszczeń, jak zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne, zwrot kosztów leczenia, dochodów utraconych na skutek wypadku, przyznanie renty związanej z długotrwałym leczeniem lub stałą utratą sprawności fizycznej. Świadczenia te należą się właśnie z OC sprawcy wypadku.

Jak oszacować wysokość odszkodowania?

Poszkodowanemu w wypadku przysługuje pełny zwrot kosztów leczenia, dlatego koniecznie zbieraj wszystkie paragony i faktury poświadczające poniesione koszty leczenia oraz rehabilitacji. Pamiętaj, że jeśli stan poszkodowanego nie pozwala mu na samodzielne poruszanie się, z OC sprawcy pokryć można również koszt opłat za dojazdy do szpitala osób sprawujących nad nim opiekę oraz za samą opiekę w domu. Jeśli poszkodowany domaga się zwrotu kosztów za korzystanie z usług placówek prywatnych, będzie musiał on uzasadnić swój wybór na przykład zbyt długim oczekiwaniem na konieczny zabieg w systemie publicznej opieki zdrowotnej.

Za doznaną krzywdę przysługuje poszkodowanemu zadośćuczynienie, którego wysokość zależy od oceny ubezpieczyciela. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy przywiedzie kiedy ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość i czy warto iść ze sprawą do Sądu.

Dlatego też w walce o odszkodowanie warto zaufać doświadczonym prawnikom z naszej kancelarii.