Odszkodowania po wypadku w pracy Łódź

Odszkodowania po wypadku w pracy

Odszkodowania po wypadku w pracy

Jeśli uległeś nieszczęśliwemu zdarzeniu podczas wykonywania swojej pracy, zazwyczaj przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wielokrotnie zaniża ustalony uszczerbek na zdrowiu lub w ogóle odmawia przyznania jednorazowego odszkodowania. W takich przypadkach istnieje możliwość odwołania zarówno od orzeczenia komisji lekarskiej, jak i samej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz odszkodowania od ZUS-u, istnieją sytuacje, w których poszkodowanemu przysługuje także odszkodowanie od pracodawcy (np. z jego polisy OC). Są to wypadki gdy do szkody doszło z winy pracodawcy np:
– związane niezachowaniem przez pracodawcę wymogów z zakresu BHP,
– upadek z wysokości (np. rusztowania, drabiny czy schodów), do którego doszło w wyniku braku wystarczających środków bezpieczeństwa czy ochrony indywidualnej, jak również wadliwych konstrukcji,
– wypadek powstały z winy innego pracownika (wskutek jego nieuwagi czy braku nadzoru).
Zgłaszając się do naszej Kancelarii Adwokackiej, uzyskasz wsparcie w zakresie uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania za wypadek. W niektórych wypadkach pracodawca za niezachowanie przepisów BHP może odpowiadać przed Sądem Karnym – prowadzimy także tego typu sprawy.