Odszkodowania powypadkowe Łódź

Odszkodowania powypadkowe za wypadki śmiertelne

Odszkodowania powypadkowe za wypadki śmiertelne

Kiedy wskutek nagłego zdarzenia ginie bliska nam osoba, z pewnością trudno jest zachować jasność umysłu przy załatwianiu wszystkich formalności. Jeśli śmierć była spowodowana winą konkretnego sprawcy, istnieje możliwość uzyskania zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy.
Najczęściej o odszkodowanie z tytułu wypadku śmiertelnego może ubiegać się przede wszystkim współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Nie ma jasnych wytycznych, kogo konkretne ustawa określa jako osobę najbliższą. Osoba ta musi być emocjonalnie związana ze zmarłym – konkubent także jest taką osobą. Uzyskane pieniądze mają na celu zadośćuczynienie bliskim przede wszystkim bólu i cierpienia związanych z tragicznym wypadkiem. Oprócz tego ma ono złagodzić pogorszenie się sytuacji życiowej oraz finansowej najbliższych. Można także uzyskać zwrot kosztów pogrzebu, konsolacji, pomnika czy strojów żałobnych.
Jeżeli zmarły w jakikolwiek sposób utrzymywał dom i rodzinę przysługuje także odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych.
Dodatkowo współmałżonek, który był na utrzymaniu zmarłego mogą otrzymać także rentę alimentacyjną. Nie zależy ona od świadczeń uzyskiwanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku odszkodowań z tytułu wypadków śmiertelnych należy wspomnieć o tym, że kwestia ta może ulec przedawnieniu. Jest to okres 3 lat od momentu, kiedy dany poszkodowany dowiedział się o wypadku. Jeśli natomiast śmierć była wynikiem przestępstwa, czas ten wydłuża się do 20 lat (wydarzenia po 10 sierpnia 1997 r.).