Obsługa prawna firm Łódź

Obsługa prawna firm

Profesjonalna obsługa prawna firm Łódź

Oprócz wsparcia realizowanego klientom indywidualnym, nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi oferuje również kompleksową pomoc i doradztwo dla przedsiębiorców.

Świadczymy szereg usług związanych z administracją, współpracą z innymi podmiotami, negocjacjami oraz finansami. Proponowana przez nas obsługa prawna obejmuje między innymi prowadzenie bieżącej dokumentacji, uzyskiwanie należności i odszkodowań, sporządzanie opinii, projektów umów czy pism, jak również reprezentacja klienta w negocjacjach i innych rozmowach biznesowych.

Nasi adwokaci posiadają bezcenne doświadczenie, dzięki któremu idealnie dopasują warunki współpracy do Państwa potrzeb. Przed pierwszym spotkaniem z naszym adwokatem należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, dotyczące przedsiębiorstwa, jak również obsługi prawnej, jaka ma być przez nas realizowana.

Kancelaria Adwokacka w Łodzi – oferta dla przedsiębiorców

Firmom oferujemy:

 • wsparcie prawne przy wdrożeniu RODO;
 • kompleksową obsługę i bieżące doradztwo prawne;
 • sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności, w tym od podmiotów zagranicznych;
 • zakładanie i przekształcanie spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.);
 • przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej;
 • udział i/lub reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta, w tym z kancelariami podatkowymi, rzecznikami patentowymi itp.;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym także Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Elektronicznym Sądem w Lublinie.

Świadczona przez nas obsługa prawna firm dotyczy w szczególności prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, pracy, konkurencji a także prawa autorskiego i własności intelektualnej. Zasady współpracy ustalamy z Klientem indywidualnie. W zależności od potrzeb zapewniamy stałą obsługę prawną bądź udzielamy pomocy ad hoc.

E-Sąd

Większość prawników z naszej kancelarii posiada elektroniczne certyfikaty umożliwiające działanie przez Elektronicznym Sądem w Lublinie. Ponadto, kancelaria specjalizuje się w masowym dochodzeniu wierzytelności przez w/w Sądem.

Nasza oferta skierowana jest dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców borykających się z nieterminowymi płatnościami. Z naszych usług mogą skorzystać także Urzędy i Instytucje publiczne, których zadaniem jest ściąganie wierzytelności np. z tytułu nieuregulowanych płatności za śmieci, gaz, energię itp.

Działanie przed elektronicznym Sądem w Lublinie niesie za sobą szereg korzyści dla klienta. Sąd ten obejmuje swoją właściwością terytorium całego kraju, koszty dochodzenia należności są znacznie niższe niż w trakcie tradycyjnego postępowania np. klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, co jest szczególnie ważne przy dochodzeniu niewielkich należności. Dodatkowo wskazać należy, iż czas oczekiwania na nakaz zapłaty jest znacznie skrócony, co przyspiesza cały proces dochodzenia należności. Szybszy nakaz oznacza szybszy wniosek egzekucyjny, który również może być złożony za pośrednictwem system teleinformatycznego. Kończąc należy dodać, iż ten sposób dochodzenia należności jest przyjazny środowisku z uwagi na fakt, iż nie wymaga drukowania i kserowania dokumentów co jest zasadą w tradycyjnym postępowaniu sądowo-egzekucyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.