Obrońcą w postępowaniu karnym może być tylko adwokat i zastępujący go aplikant adwokacki.

Dla oskarżonego, podejrzanego, który został pozbawiony wolności na skutek zatrzymania lub tymczasowego aresztowania obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie należy poinformować oskarżonego (podejrzanego).

Jest to duże ułatwienie. Poprzedni kodeks postępowania karnego przewidywał, że obrońcę dla pozbawionego wolności mogła ustanowić jedynie osoba najbliższa. Obecnie obrońcę może ustanowić każdy: kolega, koleżanka, dziewczyna.

Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. W postępowaniu przygotowawczym prokurator udzielając zezwolenia na porozumiewanie się może w szczególnie uzasadnionym wypadku zastrzec, że będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważniona. Prokurator może również zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą.
Taki stan może być utrzymywany jedynie przez 14 dni od dnia zastosowania tymczasowego aresztowania. Obrońca jest zatem w pierwszej fazie postępowania jedyna osobą, która ma kontakt z  aresztowanym.

Jedynie obrońca ma możliwość na porozumiewanie się bez cenzury organów ścigania. Korespondencja podlega cenzurze również wyjątkowo i również wyłącznie przez okres 14 dni.