Kancelaria prawna Łódź

Kancelaria prawna Krakowiński

Adwokat Tomasz Krakowiński

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę magisterską bronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I, praca magisterska pt. „Warunki formalne pism procesowych”, stypendysta na Westfälische Wilhems-Universität w Münster w ramach programu Erasmus. Członek Łódzkiej Izby Adwokackiej, przewodniczący Wydziału Dyscypliny Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, delegat ds. bezpieczeństwa ŁZPN. Absolwent studiów podyplomowych zarządzania w sporcie CIES/FIFA Sport Managment Programme, organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i FIFA, z udziałem Stadionu Narodowego (Spółki PL 2012+), Ekstraklasy S.A., Przeglądu Sportowego i PKOL. Od 2016 r. arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Zakres specjalizacji:

 • prawo cywilne – dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej, zobowiązaniach wynikających z umów i czynów niedozwolonych, prawie rzeczowym (w szczególności służebności przesyłu), sprawach spadkowych (w szczególności o zachowek i dział spadku).
 • prawo karne – obrona i działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (w szczególności wypadki komunikacyjne i oszustwa ubezpieczeniowe).
 • prawo administracyjne – sprawy związane z wywłaszczeniami nieruchomości.

znajomość języków obcych – angielski i niemiecki biegle, francuski.

Radca Prawny Agata Krakowińska

W maju 2013 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; stypendystka Radboud University w Nijmegen, pracę magisterską pt. „Umowa faktoringu a niewypłacalność dłużnika” obroniła w Katedrze Prawa Handlowego.
Pomoc prawna:

 • doradztwo w zakresie wdrożenia RODO;
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców i innych podmiotów;
 • odzyskiwanie należności;
 • zakładanie i przekształcanie spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.);
 • przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • zamówienia publiczne;
 • własność intelektualna i przemysłowa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • dochodzenie odszkodowań po wypadku;
 • postępowania spadkowe i rodzinne;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka studiów podyplomowych: Prawo Nowoczesnych Technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalistka w zakresie RODO. W 2018 roku przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu wdrożenia RODO i wsparła swoich klientów w tym zakresie. Uczestniczka licznych kursów, w tym dotyczących prawa zamówień publicznych oraz debiutów giełdowych. Radca Prawny świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów z całej polski, działających w różnych branżach, w tym: handlowej, IT, budowlano-wykończeniowej, windykacyjnej, odszkodowawczej oraz szkoleniowej. Pomoc prawna świadczona jest również w języku angielskim.