W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wprowadza ona istotną zmianę dotyczącą posiadania narkotyków. Jeżeli przedmiotem posiadania będzie nieznaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej przeznaczonych na własny użytek, postępowanie wobec sprawcy można będzie umorzyć, już na etapie przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia przez prokuratora.

Nowelizacja wprowadza również zaostrzenie kar na wypadek posiadania znacznej ilości narkotyków

Ustawodawca dotychczas nie pokusił się o sprecyzowania czym jest znaczna i nieznaczna ilość narkotyków.

Kwestią tą do tej pory zajmował się Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne.

Znaczna ilość to taka która pozwala na odurzenie co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych.

Nieznaczna to zazwyczaj kilka porcji, nawet do 9 (tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie)