[two_thirds][heading subtitle=”e-Porada”] [/heading]

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zainteresowani udzieleniem szybkiej i taniej pomocy prawnej, zachęcamy do usługi e-porada. Wysłanie do nas pytania nie wiąże się z płatnościami. Dopiero po jego otrzymaniu dokonamy wyceny usługi. Wysyłając do nas e-mail akceptujecie Państwo nasz regulamin.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Zabezpieczenie

[/two_thirds]

[one_third_last][heading subtitle=”Regulamin”] [/heading]

Po zapoznaniu się z regulaminem klient przekazuje za pośrednictwem formularza lub pocztą elektroniczną pytanie przedstawiając stan faktyczny sprawy.

Wysyłając pytanie klient akceptuje postanowienia regulaminu, zawierając jednocześnie z adwokatem umowę zlecenia.

Po otrzymaniu pytania adwokat zajmujący się daną dziedziną prawa w ciągu 48 godzin przekaże na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zakres wymaganych informacji i dokumentów oraz koszt i termin wykonania usługi.

Na tym etapie kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi.

Klient wpłaca na podany rachunek bankowy opłatę za zamówioną usługę i drogą elektroniczną przekazuje wymagane informacje, wskazane przez adwokata.

Prowadzący sprawę adwokat przystąpi do wykonania usługi i wystawi klientowi fakturę zgodnie z jego życzeniem.

Adwokat zobowiązuje się do świadczenia usługi z należytą zawodowa starannością

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r.- Prawo o Adwokaturze.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji e-porady na podstawie niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.

[/one_third_last]