Dochodzenie odszkodowań Łódź

Dochodzenie odszkodowań

Centrum dochodzenia odszkodowań Łódź

Oferujemy wsparcie osobom poszkodowanym wskutek nieszczęśliwych wypadków w tym: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych lub innych, którym odmówiono wypłaty odszkodowania. Dochodzimy także roszczeń na rzecz osób, które przez wypadek utraciły najbliższych.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w kancelarii

Kiedy Poszkodowany zgłosi chęć skorzystania z naszej pomocy prawnej, powinien stawić się na pierwsze spotkanie z kompletną dokumentacją w tym medyczną, pismami z Policji, Prokuratury, firmy ubezpieczeniowej itp.
Pierwsza wizyta i wycena prowadzenia sprawy jest bezpłatna.

Wypadki komunikacyjne

Jeśli jesteś poszkodowanym wskutek zdarzenia na drodze, najczęściej przysługuje Ci odszkodowanie za pojazd, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz wszelkie poniesione koszty (leków, opieki) a także renta na przyszłość. Nasza Kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu możliwie najwyższych kwot. Więcej o odszkodowaniach za wypadki komunikacyjne.

Wypadki śmiertelne

W naszej Kancelarii Adwokackiej proponujemy pomoc prawną najbliższej rodzinie osoby, która uległa wypadkowi śmiertelnemu w pracy, na drodze czy w innych warunkach. Osobom najbliższym zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej. Więcej o odszkodowaniach powypadkowych.

Wypadki w pracy

Trudno jest przewidzieć zdarzenia, które mogą mieć miejsce na placach budowy czy siedzibach firm. Jeśli jednak przyczyną wypadku w pracy jest zaniedbanie pracodawcy bądź nieuwaga współpracownika, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania nie tylko z ZUS, ale również od pracodawcy. Więcej o odszkodowaniach za wypadki w pracy.

Przewrócenie się na nierównej lub śliskiej nawierzchni

Jeśli doznałeś obrażeń ciała (złamania, itp.) wskutek potknięcia na chodniku, poślizgnięcia na mokrej bądź zaśnieżonej nawierzchni, masz prawo domagać się wypłaty odszkodowania. Jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela bądź zarządcy terenu. W niektórych przypadkach świadczenie musi wypłacić firma odśnieżająca, która niedostatecznie wykonała swoją pracę.

Błędy medyczne

Kiedy działania lekarza lub innych pracowników placówki opieki medycznej powodują pogorszenie stanu zdrowia chorego, dodatkowe obrażenia ciała, a nawet śmierć, poszkodowany bądź jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienia wskutek błędu medycznego.

Kradzież pojazdu

Jedną z niezwykle stresujących sytuacji, jakich możemy doświadczyć, jest kradzież pojazdu. Jeśli nie uda się policji znaleźć danego samochodu, można wnieść o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Pracownicy naszej kancelarii pomagają w dochodzeniu odszkodowania w przypadku odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń.

Potrącenie pieszego

W zakres różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych może wchodzić również potrącenie pieszego. W takich wypadkach każdy poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy pojazdu, który był sprawcą obrażeń ciała pieszego.

Odszkodowania z OC rolników

Miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym? Zniszczył się budynek – np. spalił ? dochodzimy odszkodowań za tego typu zdarzenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Zajmujemy się wszelkimi sprawami gdy odmówiono wypłaty z jakiegokolwiek ubezpieczenia np. szkody w budynku – zalanie, pożar itp.