Stalking.

Autor: | Prawo karne

Od wprowadzenia przepisu art. 190 a minie w tym roku już sześć lat. Jest to czas wystarczający, aby organy ścigania nabrały doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu stalkingu. Równocześnie też…

Czytaj więcej