Odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej.

Błędy w sztuce lekarskiej

Błędy w sztuce lekarskiej. Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność prawną?

Choć w praktyce błędy w sztuce lekarskiej nie zostały zdefiniowane w sposób precyzyjny w żadnym z istniejących aktów prawnych, to istnieje odpowiedzialność karna za popełnione w tym zakresie uchybienia. Kiedy dokładnie lekarze ponoszą za nie odpowiedzialność prawną?

Odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej

Błędy medyczne to w praktyce działania nieumyślne skutkujące albo uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu, albo narażeniem zdrowia lub życia danej osoby. Konieczne jest jednak udowodnienie kilku aspektów z tym związanych, w tym subiektywnej winy, szkody, a także adekwatnego w danej sytuacji związku przyczynowego (czyli tego, że szkoda jest następstwem właśnie błędu w sztuce lekarskiej).

Zakres takiej odpowiedzialności może być różny i w praktyce zależy m.in. od formy zatrudnienia, o czym trzeba pamiętać dochodząc o odszkodowanie. Przykładowo lekarz, który został zatrudniony w publicznym punkcie opieki zdrowotnej, nie jest łączony z pacjentem stosunkiem umownym. W takiej sytuacji odpowiedzialność cywilna spoczywa na danym zakładzie, z możliwością regresu właśnie do danego lekarza, który dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej i tym samym spowodował uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Powody odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce

Lekarz może ponieść taką odpowiedzialność przede wszystkim wtedy, gdy interwencja medyczna została wykonana w sposób wysoce niestaranny albo niezgodny z bieżącym stanem wiedzy medycznej, do której medycy muszą się stosować. Często równocześnie z takim postępowaniem karnym, toczy się także postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Ta ostatnia jest regulowana przez różnego rodzaju akty prawne, w tym ustawę o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 roku, a także ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 roku. Nie są to jednak jedyne akty, które są w tym przypadku brane pod uwagę, na wypadek orzecznictwa sądowego.

Jeśli chcą się Państwo ubiegać o zadośćuczynienie za krzywdę, uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, oczywiście jest to możliwe i prawnicy również zajmują się tego typu sprawami.